Projekty


Nazwa funduszu: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa warunków i zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez redukcję niekorzystnego oddziaływania czynnika uciążliwego – oświetlenia oraz ograniczenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Całkowita wartość projektu: 121 019,70 PLN

Dofinansowanie: 75 600,00 PLN