W ramach wolnych mocy produkcyjnych firma podejmuje działalność w zakresie usługowej produkcji przecierów i koncentratów owocowych. Warunki oraz zasady takiej współpracy określane są w ramach odrębnej umowy zawieranej pomiędzy ze zleceniodawcą a firma Sokpol-Koncentraty. W przypadku zainteresowania prosimy o kontaktu naszym działem handlowym.