cookies

Polityka jakości


     Jakość ma dla Firmy Sokpol Koncentraty Sp. z o.o. najwyższy priorytet. Bezpieczna produkcja zagęszczonych soków owocowych, soków bezpośrednio tłoczonych (NFC), przecierów owocowych i warzywnych, aromatów owocowych jak i napojów, ale i troska o środowisko są nadrzędnym celem firmy.

  Biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów oraz dynamicznie zmieniający się rynek firma dąży do zapewnienia konkurencyjności na rynku, oferując produkty o wysokim standardzie jakości z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego na wszystkich etapach, zgodnie z wytycznymi Codex Alimentarius Commission — CAC/RCP 1-1969 (wersja 4-2003).

scroll me

 

Wdrożone zostały zasady bezpieczeństwa żywności zgodne z wymaganiami IFS, ECO, Kosher.

Firma dostarcza swoje produkty nie tylko na rynek polski i rynek europejski ale również na rynki poza Unią Europejską. Zaufanie i wysokie wymagania konsumentów z wszystkich tych rynków zobowiązuje do tworzenia produktów najwyższej jakości z najwyższej jakości surowców. Wszystkie surowce  użyte do produkcji poddawane są szczegółowej, wieloetapowej kontroli i ocenie jakościowej opartej na najwyższych standardach i wieloletnim doświadczeniu. Bardzo dobre kontakty z plantatorami i długoletnia współpraca ze starannie wyselekcjonowaną grupą dostawców jest dodatkową gwarancją jakości.

Sokpol-Koncentraty stale inwestuje w modernizację parku maszyn, nowoczesne aseptyczne tankownie, nowe technologie oraz nowe systemy zarządzania. Nie bez znaczenia jest profesjonalny zespół dla którego firma przeprowadza odpowiednie szkolenia. Bezpieczeństwo i dobre warunki pracy naszych pracowników oraz czystość środowiska naturalnego jest równie ważne jak jakość produktu.

Cele te Kadra Firmy realizuje poprzez:

  Kompetentny, wykwalifikowany personel Firmy jest świadomy celów polityki bezpieczeństwa zdrowotnego, jakości oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy. Personel zna swoje obowiązki, uprawnienia oraz ograniczenia, wynikające z wymagań IFS, Eco, Kosher


  Jako Zarządzający Firmą jestem odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki bezpieczeństwa zdrowotnego, jakości oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy. Deklaruję, że jest i nadal będzie ona konsekwentnie realizowana przez wszystkich pracowników.
Deklaruję, że Polityka oraz cele i zadania z niej wynikające poddawane są regularnym przeglądom w celu zapewnienia ich stałej
przydatności i aktualności.


  Biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność za realizację niniejszej Polityki i deklaruję dołożenie wszelkich starań w celu jej
skutecznego wdrożenia i rozwoju oraz zapewnienia zasobów i środków na jej realizację.

Pobierz specyfikację

Pobierz certyfikaty (wysoka jakość)