Proces rekrutacji


Proces rekrutacji w naszej firmie składa się z dwóch etapów:

Proces rekrutacyjny w naszej firmie składa się z 2-ch etapów:

Etap 1: Rozmowa z Kierownikiem danego działu oraz Kierownikiem działu Kadr. Możliwość konieczności wykonania krótkiego testu pisemnego.
Etap 2: Rozmowa z Zarządem firmy

Osoby zainteresowane pracą na oferowanym stanowisku, będą proszone o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego e-mailem na adres: 
 
koncentraty@sokpol.pl 
 
oraz wpisanie w tytule wiadomości nazwy stanowiska.

Prosimy o załączenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018r. Poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Wyrażam  dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnej i przyszłych rekrutacji.

scroll me
<