cookies

Informacja dla dostawców owoców i warzyw


< 2022-01-13

Zgodnie z zamieszczonym pismem przypominamy o obowiązkowej rejestracji rolników i sadowników w sanepidzie. Posiadanie decyzji o wpisie do sanepidu jest niezbędne do podjęcia współpracy w zakresie dostaw surowca do zakładu Sokpol - Koncentraty Sp. z o.o. Kopię decyzji można przesłać pocztą, drogą elektroniczną na adres wskazany na skanie dokumentu bądź złożyć osobiście w siedzibie firmy.